Festival “Zuzana Kardelis”

26.Okt-28.Okt

Festival “Zuzana Kardelis” je festival slovačkih amaterskih pozorišnih ansambala sa inscenacijama, koji se bave položajem i značajem žene u društvu. Pobednik Festivala Zuzane Kardelis stiče pravo učešća na festivalu “Aničky Jurkovičovej” u Slovačkoj Republici u Novom Mestu nad Vahom ravnopravno sa svim predstavama iz Slovačke Republike. Festival “Zuzana Kardelis” je veoma važan za slovačku nacionalnu manjinu jer ima kulturnu, umetničku i obrazovnu misiju, ali i omogućava stalan kontakt sa kulturom matične zemlje.

Mesto održavanja: Kisač – Ustanova za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Kisač”

www.facebook.com/Kultúrne-centrum-Kysáč-Kulturni-centar-Kisač-177656122278195

Adresa