Reformatska hrišćanska crkva

REFORMATSKA HRIŠĆANSKA CRKVA nalazi se u Šafarikovoj ulici. Crkvena opština Reformatske hrišćanske crkve u Novom Sadu osnovana je 1808. a prvi vernici su bili Mađari mahom iz Erdelja. Danas u Novom Sadu postoje dve crkve Reformatsko hrišćanske zajednice od kojih se jedna nalazi u centru (Šafarikova ulica) a druga u naselju Telep. Crkva u centru Novog Sada sagrađena 1865. je na mestu starijeg hrama koji je kao i mnoge građevine u Novom Sadu porušen u Buni 1849. Projekat je delo Imre Manjukija a izvedeno je u neogotskom stilu sa elementima klasicizma. U crkvi se nalaze orgulje iz 1890.

Adresa

Šafarikova