Homepage Blog Novi Sad iz ženskog ugla

Novi Sad iz ženskog ugla

Mart 8, 2022

Novi Sad je među prvim evropskim gradovima imao „Turističku mapu – Novi Sad iz ženskog ugla“ (Stojaković, Ženske studije i istraživanja Novi Sad 1999), koja je istoriju grada predstavila kroz biografije jednog broja žena koje su ostavile trag u njegovoj  kulturnoj, političkoj i privrednoj istoriji. Zahvaljujući Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada štampan je i vodič „Ženska imena Novog Sada – Vodič za ljubitelje alternativnih tura“ (Stojaković/Kresoja, Turistička organizacija Grada Novog Sada 2014) koji sadrži kratke biografije dvadeset osam znamenitih žena, informacije o kućama u kojma su živele, ulicama koje nose ženska imena i o grobovima odabranih znamenitih Novosađanki. Publikacija sadržati i mapu po kojoj se prema određenom redosledu može obići gradsko jezgro.

Da je istorija grada predstavljena kroz biografije znamenitih žena vredna koliko i ona zapisana u udžbenicima istorije svedoči biografija najveće dobrotvorke u Srba, Marije Trandafil (1816-1883) koja je srpskom narodu i Novom Sadu ostavila zaveštanja čija je vrednost 1913. bila 1.400.000 forinti. Danas je nemoguće da vam, dok  prolazite užim centrom Novog Sada, pogled ne padne na neku kuću ili zgradu koje nisu deo njene biografije. U  vlasništvu Marije Trandafil bile su kuće u Zmaj Jovinoj ulici  8, 16 i 17, Pašićevoj 11, Dunavskoj 16 i Miletićevoj 17, koje je kao zadužbine, pored  zaveštanja u zemlji i novcu, ostavila sopstvenom narodu. Pored toga u markatnom objektu, koji je po njenoj želji izgrađen za potrebe „Zavedenije Marije Trandafil za srpsku pravoslavnu siročad,“ danas je sedište Matice srpske i Biblioteke Matice srpske. Jermensku crkvu u Novom Sadu (koje na žalost više nema), ona je pozamašnom donacijom iz temelja obnovila i opremila, pošto je ista bila porušena u Buni 1849.

Preporuka: „Ženska imena Novog Sada – Vodič za ljubitelje alternativnih tura“ možete preuzeti sa web adrese Turističke organizacije Grada Novog Sada i u odnosu na interesovanja koja imate i vreme koje želite da provedete u Novom Sadu sami kreirate sostveni plan istraživanja alternativne istorije grada. Web adresa Turističke organizacije Grada Novog Sada data je u Dodatku ovog Vodiča (izaberite opcije „Info“ a zatim „ Publikacije“).