Homepage Blog Bele ladje sa Dunava nam dovode sve veći broj turista

Bele ladje sa Dunava nam dovode sve veći broj turista

Mart 21, 2018

Na osnovu podataka dobijenih od strane Agencije za upravljanje lukama, broj pristajanja putničkih plovila koja su prošle godine pristala u Novom Sadu iznosio je 333, što je porast u odnosu na 2016. godinu kada ih je, prema istom izvoru bilo 306. Broj iskrcanih putnika u 2017. godini iznosio je  42.756, što je takođe porast u odnosu na 2016. godinu kada se iskrcalo 36.604 putnika. Najprometniji je bio septembar, kada je pristalo 62 plovila i iskrcalo se 8.375 putnika. Jedini meseci bez pristajanja putničkih plovila 2017. godine bili su januar i februar.