Zgrada Gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj”

ZGRADA GIMNAZIJE ” JOVAN JOVANOVIć ZMAJ’’ izgrađena je u duhu eklekticizma na mestu gde se od druge polovine 18. veka nalazila Srpska pravoslavna velika gimnazija. Projekat za zgradu napravio je jedan od najpoznatijih srpskih arhitekata s kraja 19. i početkom 20. veka Vladimir Nikolić, poznat i kao graditelj značajnih objekata u Sremskim Karlovcima (Patrijaršijski dvor, Bogoslovski seminar, zgrada Crkveno-narodnih fondova – Bogoslovija, Stefaneum). Osnova zgrade Gimnazije podseća na osnovu Patrijaršijskog dvora u Sremskim Karlovcima jer je projektovana u obliku ćiriličnog slova П sa glavnom fasadom koja se sastoji od tri rizalita sa kupolama. Neorenesansna zgrada Gimnazije ima dva velika dvorišta. Enterijer je prilagođen nameni objekta, a lepotom se ističe Svečana sala čiji si zidovi i tavanica bogato ukrašene. Gradnju zgrade Gimnazije je finansirao veleposednik, poslanik ugarskog sabora baron Miloš Bajić, a o tome obeveštava i natpis iznad ulaza u zgradu: “Baron Miloš Bajić srpskom narodu’’. Na zidu Gimnazije na početku ulice Zlatne grede nalazi se tabla koja obaveštava da se na tom mestu nalazila kuća u kojoj je rođen lekar, pesnik, prevodilac, ugledni član Matice srpske i Srpske kraljevske akademije, Jovan Jovanović Zmaj (1833-1904).

Adresa

Zlatne grede