Mаnаstir Kuveždin

Manastirska crkva je posvećena Svetom Savi (27. januar)

Prema predanju, manastir Kuveždin je podigao despot Stefan Štiljanović početkom 16. veka. U pisanim izvorima se pominje u rukopisnom mineju Manastira Svete Trojice u Ovčarsko-kablarskoj klisuri i u osmanlijskom dokumentu, oba iz sredine 16. veka. Uz prvobitnu manastirsku crkvu skromnih dimenzija, u 18. veku sukcesivno su građeni i obnavljani konaci, a posao je završen početkom 19. veka izgradnjom južnog dela konaka sa ulazom u manastir. Početkom 19. veka, staru manastirku crkvu zamenio je monumentalni hram, podignut uz sačuvani, masivni zvonik. Između dva svetska rata manastir je bio ženski, a manastirski život su održale monahinje koje su napustile Sovjetski Savez posle Oktobarske revolucije. Istorija beleži velika stradanja monaha, monahinja i manastirske imovine tokom oba svetska rata, naročito tokom Drugog svetskog rata, kada su minirani crkva i konaci.

Monumentalnost manastirskih građevina ponovo se obnavlja, a deo arhitektonske baštine iz prošlih vremena reprezentuje sačuvana barokna kapela na monaškom groblju iz druge polovine 18. veka. Obnova manastirskog kompleksa, započeta krajem 20. veka, traje i danas. U delu obnovljenog konaka izgrađena je Kapela Sv. Jovana Zlatoustog. Ispred manastira se nalazi česma sa upisanom 1537. godinom.

Zna se da je u 18. veku ikonostas crkve oslikao Janko Halkozović, ali je isti prodat crkvi u Opatovcu. Sredinom 19. veka, za potrebe crkve izgrađene početkom istog veka, novi barokno-klasicistički ikonostas oslikao je akademski slikar Pavle Simić, a rezbario Georgije Devič. Do danas je sačuvano dvadeset ikona Pavla Simića koje se nalaze u donjem delu ikonostasa. Ikone ovog novosadskog slikara, školovanog na Akademiji likovnih umetnosti u Beču, karakteriše bidermajer-nazarenski stil, kako po izboru religioznih tema, tako i po maniru idiličnog sentimenta. Isti umetnik oslikao je i svodove crkve. Na zidovima crkve se nalaze predstave sremskih Brankovića i Svetog Save. Zidne slike i ikone na ikonostasu Kapele Sv. Jovana Zlatoustog uradio je iskušenik Nenad Tošić.

Pored hramovne slave Savindana (27. januar), u Manastiru Kuveždin se obeležava Preobraženje Gospodnje (19. avgust) i dan posvećen ikoni Bogorodice Mlekopitateljice, čija se kopija nalazi u hramu (25. januar). Ovde se, takođe, čuva uspomena na despota Stefana Štiljanovića (17. oktobar). U crkvi Manastira Kuveždin nalazi se čudotvorna ikona Bogorodice, kopija počajevske ikone Majke Božije, i ikone u kojima su čestice mošti počajevskih svetaca. U manastirkoj riznici se nalazio putir iz 1559, koji je ruski car Ivan Grozni darovao Mileševi. Danas je u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu.

INFORMACIJE ZA TURISTE: Podrazumeva se odgovarajući način oblačenja (za žene pokrivena glava, duga suknja, dugi rukavi, a za muškarce duge pantalone i košulja). Grupne posete manastiru Kuveždin potrebno je najaviti dan-dva ranije na tel. +381 (0)22 661-300

Adresa

Kuveždin, Fruška gora, Srbija