Mаnаstir Bešenovo

Manastirska crkva posvećena je Sv. Аrhanđelima Mihajlu i Gavrilu (21. novembar)

Predanje kaže da je ovaj manastir podigao srpski kralj Dragutin (Nemanjić) u 13. veku. U literaturi se može naći i podatak da je manastirska crkva oslikana šezdesetih godina 15. veka. U istorijskim izvorima, prvi put se pominje u dokumentu osmanskih Turaka iz 16. veka. Zna se da su krajem 17. veka, bežeći od Osmanlija, u Bešenovo došli monasi manastira Vitovnice (kod Petrovca na Mlavi), noseći najvrednije liturgijske predmete.

Manastirka crkva je obnavljana u 19. i početkom 20. veka. Konaci iz sredine 18. veka okruživali su crkvu dajući čitavom kompleksu grandiozni izgled. Za vreme Drugog svetskog rata manastir je opljačkan, a tokom nemačkog bombardovanja sasvim razoren. Obnova je započeta 2013, a traje i danas. Deo liturgijskih predmeta, sačuvanih posle razaranja u Drugom svetskom ratu, čuva se u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu.

Manastirska crkva je, do Drugog svetskog rata, imala tri ikonostasa. Postoji i podatak da je, verovatno krajem 18. veka, deo najstarijih ikona zamenjen novim – rad Vasilija Romanoviča. Zna se da je karlovački ikonopisac Dimitrije Bačević u drugoj polovini 18. veka manastiru darovao ikonu Kirika i Julite. Na početku 20. veka, novi ikonostas i zidne slike oslikao je Stevan Aleksić, jedan od najznačajnijih srpskih slikara s kraja 19. i početka 20. veka. Danas se ovih jedanaest ikona čuva u Muzeju crkvene umetnosti u Sremskoj Mitrovici.

Pored hramovne slave, manastir proslavlja Sv. Kirika i Julitu (28. jul), kada se verni narod okuplja na saborovanje. U manastirskom hramu se nalazi grob Aleksandra plem. Raškovića (sahranjenog ovde 1773) i nekoliko grobnica u kripti ispod, koja je tokom obnove crkve, postavljanjem staklene podne konstrukcije, postala vidljiva svim posetiocima. Preliminarna arheološka istraživanja potvrđuju da su na ovom mestu pronađeni ostaci antičke nekropole – grobovi spaljenih pokojnika sahranjenih ovde od 3. do 4. v.n.e, kao i keramičke i staklene posude, te bronzane fibule.

 INFORMACIJE ZA TURISTE: Eparhija sremska Srpske pravoslavne crkve / manastir Bešenovo https://www.eparhija-sremska.rs/manastiri/besenovo/

Adresa

Bešenovo, Fruška gora, Srbija