Manastir Divša (Đipša)

Manastir Divša (Đipša) je prema predanju zadužbina despota Jovana Brankovića čijom smrću na samom početku 16. veka se završava dinastija sremskih Brankovića. Prvi istorijski podaci o manastiru su iz 16. veka. Crkva manastira posvećena je sv. Nikoli. Manastirska crkva je obnovljena sredinom 18 veka. Novi ikonostas je oslikao Teodor Stefanov Gologlavac. Manastir je teško oštećen u II svetskom ratu. Delovi ikonostasa koji su sačuvani čuvaju se u Galeriji crkvene umetnosti u Sremskoj Mitrovici. Novi ikonostas je rad ikonografske radionice Minić.

Adresa

Fruška gora, Srbija