Manastir Šišatovac

Manastir Šišatovac su osnovali su u 16. veku izbegli monasi iz manastira Žiča (u blizini Kraljeva). Crkva manastira posvećena je Rođenju Bogorodice. Manastir je kao i većina drugih fruškogorskih manastira nekoliko puta rušen i obnavljan. Sredinom 18 veka podignuta je monumentalna crkva a zidne slike i ikonostas oslikao je Grigorije Davidović Opšić. Tokom II svetskog rata manastir je bio miniran. Do II svetskog rata u njemu su čuvane mošti despota Stevana Štiljanovića. Jedan od igumana Manastira je bio književnik Lukijan Mušicki (1777-1837) . Obnova kompleksa započela je 1970.

Adresa

Ležimir, Froška gora, Srbija