Природни локалитети и излетишта Фрушке горе

Богатсво природе: флора, фауна, пејзажи, термални извори – бање, језера представљају основ за туризам посебних интересовања (пешачења, циклотуризам, посматрање ретких биљних врста и птица (birdwatching), риболов, лов), али и за рекреативне и излетничке програме, школе у природи, наутички, здравствени-спа/wелнесс туризам. Међу најпознатија излетишта спадају: Стражилово, Главица, Поповица, Иришки венац, ТВ торањ, Змајевац, Бранковац, Андревље, Осовље, Лежимир, Летенка и Тестера.