Центар града

Туристичке атракције

Полазиште многих новосадских туристичких рута је централни градски трг – Трг слободе. Међу грађевинама које доминирају овим тргом су Градска кућа и Римокатоличка Црква Имена Маријиног. Улице Змај Јовина и Дунавска, испресецане пасажима у којима је мноштво продавница, ресторана, занатских радњи, музеја и галерија, део су увек живе пешачке зоне центалног градског језгра. Пашићева улица са улицама Златне греде, Грчкошколском, Милетићевом и Тргом Марије Трандафил представља још једну важну зону старог језгра Новог Сада. Ту се налазе: Саборна црква Св. Ђорђа, Платонеум, зграда некадашње Српске православне гимназије, Николајевска црква, Матица српска…. Јеврејска улица, у којој је и маркантна новосадска Синагога историјски и архитектонски такође припада старом језгру Новог Сада.