Матица српска

МАТИЦА СРПСКА је најстарија и најугледнија културна и научна институција код Срба. Основана 1826. у Будимпешти, у Нови Сад је пресељена 1864. Оснивачи Матице српске: Јован Хаџић, Петар Рајић, Андрија Розмировић, Гаврило Бозитовац, Јован Деметровић, Јосиф Миловук и Ђорђе Станковић окупили су се око идеје очувања српске културе и традиције, њеног представљања другим народима у Европи и подизања општег културног нивоа српског народа. Због тога је издавачка делатност била једна од најзначајнијих делатности о чему сведочи и постојање “Летописа Матице српске’’, најстаријег књижевног часописа на свету који у континуитету излази од 1824. У саставу Матице српске су Библиотека и Галерија Матице српске. Зграда Матице српске изграђена је 1912. новцем Марије Трандафил, по пројекту Момчила Тапавице, а усељена је 1928. У згради се данас налази седиште Матице српске, Библиотека, и одељења за: књижевност и језик, природне науке, друштвене науке, ликовне уметности, сценске уметности и музику, Лексикографско одељење и Рукописно одељење Матице српске. Ту се чува и врло вредна колекција портрета оснивача, добротвора и дародаваца Матице српске коју су радили водећи српски сликари, претежно током 19. века.

Adresa

Матице српске 1, Нови Сад