Музеј Војводине

Музеј Војводине се налази у Дунавској улици 35-37. У њему се кроз археолошку, историјску, етнолошку збирку чувају и презентују трагови материјалне и духовне културе са простора Војводине од палеолита до 20. века. Институција под именом Војвођански музеј настала је 1947. издвајањем дела материјала из Музеја Матице српске. У зграду у којој се сада налази усељен је 1974. Ради се о згради некадашњег суда која је према нацртима будимпештанског архитекте Ђуле Вагнера изграђена 1896.
Војвођански музеј је био централна институција у Војводини из које су се касније (између осталих) издвојили: Музеј града Новог Сада, Музеј радничког покрета и народне револуције, Пољопривредни музеј у Кулпину. Спајањем Војвођанског музеја и Музеја радничког покрета и народне револуције је 1992. основан Музеј Војводине у чијем окриљу се налазе и Музејски комплекс у Кулпину и Етно парк “Брвнара” у Бачком Јарку. Међу многобројним, врло вредним, експонатима Музеја Војводине најпознатији су три парадна, касноримска, позлаћена шлема.

Adresa

Дунавска 35-37, Нови Сад