Позориште Младих

Позориште младих се налази у улици Игњата Павласа 8. Основано је 1931. као Позориште лутака, прво у Војводини и Србији. Године 1936. усељено је у новоизграђени Дом краља Александра И ујединитеља. После Другог светског рата позориште је радило као Војвођанско позориште лутака, затим као Градско позориште лутака, Позориште лутака, а од 1968. као Позориште младих. Године 1991. основана је Драмска сцена, а данас постоје две сцене: Драмска и Сцена за децу. Зграда у чијем се једном делу налази Позориште младих, пројектовао је за потребе Соколског друштва, Ђорђе Табаковић, један од најзначајнијих новосадских архитеката између два светска рата. Зграда, данас познатија као Соколски дом, изграђен је 1936. у стилу модерне.

Adresa

Игњата Павласа 4, Нови Сад