Галерија Матице српске

Галерија Матице српске се налази на Тргу галерија. Њена историја је везана за историју Матице српске, најзначајније културне институције код Срба и Саву Текелију, великог добротвора који је Матици српској завештао целокупну имовину, укључујући и вредну колекцију портрета. Збирка предмета коју су чинили поклони се полако увећавала, а нарочито после пресељења Матице српске у Нови Сад 1864. За званични почетак рада Музеја Матице српске, који је током деценија увећавао број предмета у уметничкој, археолошкој, нумизматичкој и етнографској збирци, узима се 1933. када су збирке презентоване јавности. Осим уметничке збирке, све остале су 1947. биле уступљене Војвођанском музеју. Језгро новоосноване самосталне институције која је добила назив Галерија Матице српске чинила је збирка предмета уметничке збирке Музеја Матице српске. Галерија Матице српске се од 1958. па до данас налази у згради изграђеној 1926., према плану новосадског архитекте Лазара Д. Дунђерског, за потребе Продуктне берзе. Сталну поставку Галерије Матице српске, распоређену у три целине, претежно чини српско сликарство и графика 16–21. века. Међу 7000 дела издвајају се слике, графике и цртежи настали у пероду од 18. до 20. века.

Adresa

Трг Галерија 1, Нови Сад