Homepage Blog Устаничка Фрушка гора

Устаничка Фрушка гора

Октобар 20, 2023

Фрушка гора је током Другог светског рата била жариште отпора фашистичким окупаторима. Трагови антифашистичке историје уписане су у фрушкогорски предео, сећања становника, музејске поставке и историјске читанке. Део споменика и знаменитих места, белега антифашистичке епопеје, налазе се дуж Патризанског пута, који спаја Банстол на источној страни и Визић и Нештин на западној страни Фрушке горе. Ово антифашистичко наслеђе није било у фокусу туристичких токова који се крећу дуж Патризанског пута ка најатрактивнијим локацијама Националног парка Фрушка гора, као што су: Иришки венац, Змајевац, Бранковац, Јабука, Летенка, затим манастирима и насељима у окружењу. Због тога смо 2021. године покренули пројекат „Устаничка Фрушка гора“, са циљем да се идентификују и реафирмишу споменици и друго наслеђе (гробна места, предања) Народноослободилачке борбе, уписане у простор непосредно дуж Партизанског пута. Резултат пројекта, материјализованог кроз Туристичку мапу „Устаничка Фрушка гора“ је корисно и ефектно повезивање споменичког наслеђа антифашизма са постојећом понудом која укључује пешачке, гастро, винске и манастирске туре Фрушке горе.

Пише: Гордана Стојаковић