Салаши и етно куће

Фрушка гора је простор на коме се смењују очувани еко системи, језера, излетишта, историјски локалитети, споменици културе и народно градитељство. Део активног народног наслеђа, као што су салаши и етно куће, прилагођени су потребама савремених посетилаца, али су истовремено и оазе које негују дух прошлих времена, фрушкогорске приче и митове. Салаши и етно куће се често налазе дуж винских путева те, неки од њих, посетиоцима пружају могућност да доживе сво богатство гастрономије и сеоских обичаја.

Салаши

Цвејин Салаш – Бегеч www.cvejinsalas.com/o-nama.html
Домаћинство Саве Граорца – Ковиљ www.mangulice.com
Салаш Стојшић – Бешка www.salasstojsic.com
Банстолка – викенд насеље Банстол www.banstolka.rs
Перков Салаш – Нерадин www.salasi.info/sr/salas/perkovsalas
Бланушин рај – Баноштор

Етно куће

Етно кућа Марадик www.armidatours.co.rs
Етно кућа Мајка Ангелина – Гргуревци www.etnokucamajkaangelina.com
Етно кућа Илкићев Кућерак у Срему – Врдник www.kucerak-u-sremu.rs
Етно насеље Врдничка кула www.hotelpremieraqua.com/etno_naselje/index.html
Еко-етно клуб – Черевић www.cerevic.rs/en
Мајкина радионица – Баноштор
Етно кућа “Кућерак у Срему”- Крушедол;
Етно газдинство Гагијево седло – Моровић www.gagijevosedlo.rs