Новосадске приче – Дом новосадске трговачке омладине

Један од најдуговечнијих јавних натписа на новосадским фасадама јесте онај на углу Булевара Михајла Пупина и улице Игњата Павласа – Дом новосадске трговачке омладине. Колико сте пута помислили шта уопште значи тај натпис? Од када и зашто натпис стоји тамо=

Новосадска трговачка омладина била је сталешка организација основана 1902. године, према узору на београдску. Убрзо након оснивања, постаје једно од најмоћнијих удружења у Краљевини Србији.

Њено оснивање требало је да утиче на васпитање српског трговачког подмлатка и подизање домаћег трговачког сталежа на што виши ниво. Тим поводом, у згради су биле вечерња школа, библиотека, књижара и свечана сала, затим канцеларије трговачке омладине, просторија за њене друштвене програме, као и стамбени део и пословни простор.

Удружење је, првобитно, имало седиште у Скерлићевој улици, али је прерасло тај простор, па је дошло време за нову зграду.

Градња зграде почела је 1931. године, а највише заслуга за то имали су новосадски трговачки гиганти Никола Танурџић и Милош Ралетић, који је уједно био председник удружења. Зграда је најпре, услед финансијских потешкоћа, изграђена без левог крака.

Након Другог светског рата, зграда је добила и четврти спрат, који је раније био наглашен само на централном делу, а шездесетих година прошлог века спојена је са суседним Трговачким домом, у којем је данас Радио Нови Сад. Након 1945. цела зграда је национализована, просторије Новосадске трговачке омладине преуређене су у станове, а у приземљу је отворена Градска апотека.

Зграда је позната и по томе што је седамдесетих година прошлог века , уз њено десно крило био чувени корзо.

У књизи о архитектури јавних здања у Новом Саду између два светска рата о згради пише:

“Архитекта зграде Ђорђе Табаковић, користио је модеран архитектонски језик: раван кров, тврду обраду габарита, примену нових материјала, као и одбацивање фасадног украса, као естетског помагала. Специфичност грађевини даје полукружни плитак балкон на првом спрату, а на врху зграде централно место заузима гипсана фигура седећег Меркура, симбола трговине”.

Тој фигури изгубљен је сваки траг, а натпис је након Другог светског рата био скинут, али је касније враћен.

Иначе, хотел са борделом није био у згради из наше данашње приче, него у суседној.

Данас се ту налази Радио-телевизија Војводине, односно Радио Нови Сад, а пре тога на том месту био је Дом трговачког удружења. Подигнут је 1933. године, на месту где је некад био хотел, који је клијентима нудио богате садржаје друштвеног и ноћног живота.

Здањем Дома новосадске трговачке омладине, изведеног у комбинацији армираног бетона и опеке, почиње добро урбанизовани низ зграда који се завршава палатом Црвеног крста код Дунавског парка. Године 1950. зграда Дома је укњижена као општа друштвена имовина, као и апотека која ради и данас. На зидовима апотеке налазе се портрети наших чувених фармацеута Јована Туцакова и Андрије Марковића.

Након реализоване визије архитекте Томислава Марковића из 1990. године, апотека добија постмодернистички изглед који има и данас. Инспирисан класичним сликарством италијанске ренесансе данашњи изглед врло мало подсећа на тридесете године прошлог века.