Водичи и туристичке агенције

Водичке услуге је могуће добити посредством туристичких агенција (кроз аранжман) или преко Удружења туристичких водича Новог Сада . Листа водича, језици које говоре, специјалности, цене и контакти могу се добити на следећој wеб адреси: www.utvns.org

 

АУТОТУРИСТ
Мите Ружића 2
Тел: 523 863, 451 156
autoturist.ns@gmail.comwww.autoturist-ns.com

BONVOYAGE
Железничка 40
Тел: 66 21 244, 66 11 944
office@bonvoyage.co.rswww.bonvoyage.co.rs

КОМПАС
Булевар Михајла Пупина 15
Тел: 522 528, факс: 66 22 221
booking@kompasnovisad.comwww.kompasnovisad.com

MAGELAN TRAVEL
Николе Пашића 7
Тел: 47 24 088, 66 24 823
office@magelan.rs, www.magelantravel.rswww.visitserbia.org

MARKET TOURS
Булевар Цара Лазара 55
Тел: 468 409, 63 67 612
market.tours.ns@gmail.comwww.markettoursns.com

ПАНАКОМП ЗЕМЉА ЧУДА
Булевар Цара Лазара 96
Тел: 466 075, 466 076
info@panacomp.netoffice@panacomp.netwww.panacomp.net

ПОКЛОНИК
Браће Дроњак 17
Тел: 451 539
poklonik2011@gmail.comwww.poklonik.com

 

ОЛИМПИА
Стражиловска 15
Тел: 6613 995
office@olimpia.rswww.olimpia.rs

ПУТОКАЗ 021
Војводе Бојовића 10, локал 3
Tel: 301 34 57
office@putokaz021.rs www.putokaz021.rs

STEPHANY WORLD TRAVEL, Нови Сад
Светозара Милетића 4
Тел: 424-144, 060/424 14 40, 060/424 14 50
Факс: 424-145
agencija@stephanytravel.com
www.stephany.rs