Homepage Blog Туристичком сигнализацијом обележени новосадски хотели

Туристичком сигнализацијом обележени новосадски хотели

Децембар 20, 2017

Туристичка организација Града Новог Сада од 2015. године реализује пројекат  “Постављање табли и паноа информативне сигнализације за туристе и посетиоце у граду Новом Саду” . Пројекат је у складу са Стратегијом одрживог развоја града Новог Сада, у којој се у једном од приоритетних циљева – економском развоју, издваја као специфичан циљ развој туризма, и у оквиру њега реализација наведеног  пројекта.

Током 2015. године у првој фази пројекта постављено је 5 тространих паноа у ужем центру града са фотографијама и туристичким информацијама (Градска кућа, споменик Светозара Милетића, жупна црква имена Маријиног, хотел Војводина, Католичка порта, Матица Српска, Николајевска црква, Синагога, Саборна црква, Владичански двор и гимназија Јован Јовановић Змај).

Затим, током 2016. године у другој фази реализације пројекта, постављена су 2 паноа за обележавање галерија, као и 9 нових “City light” двостраних паноа на широј територији града. Локације на којима су постављени инфо панои:  1. Позоришни трг;  2. Булевар цара Лазара, код Универзитета; 3. шеталиште код Штранда; 4. Трг Змај Јове, Сремска Каменица; 5. Улица Илије Огњановића; 6. плато код Главне аутобуске станице; 7. Београдска улица, Петроварадин; 8. Булевар Михајла Пупина, код Дунавског парка; 9. Црква Снежне госпе у Петроварадину; 10. Трг галерија, два паноа за обележавање галерија

Током 2017. године реализована је трећа фаза пројекта која је подразумевала обележавање хотела путем табли туристичке сигнализације. Израђено је 120 табли на 82 локације и тиме су покривени сви улази у Нови Сад. Како је пројекат планиран и започет пре две године, тада је и структура хотела била другачија. За сада су обележена 23 хотела, а допуном ове треће фазе која ће се реализовати наредне године биће обележени и хотел “Фонтана” који је ове године постао хотел са 3* и хотел “Шератон” који тек треба да почне са радом. Тиме ће сви новосадски хотели бити обележени.

Реализацијом пројекта “Туристичка сигнализација” ће се утицати на развој локалног подручја, пре свега повећањем информисаности о туристичкој понуди Новог Сада за све туристе и посетиоце, али и за локално становништво. Постављање туристичких мапа, као и обележавање туристичких и културних објеката од значаја за туристичку понуду Града Новог Сада, путем двостраних и тространих паноа, свакако ће утицати на побољшање видљивости туристичких атракција и туристичке понуде Новог Сада, што ће директно утицати и на унапређење туристичког простора и туристичке привреде Града Новог Сада кроз повећање броја туриста и остварење бенефита за Град Нови Сад, локално становништво и ширу друштвену заједницу.

Реализацијом овог пројекта Нови Сад је добио модерну туистичку сигнализацију какву имају сви већи туристички центри.