Homepage Blog Туристичка организација града Новог Сада честита добитницима октобарсkе награде и новембарске повеље

Туристичка организација града Новог Сада честита добитницима октобарсkе награде и новембарске повеље

Октобар 24, 2017

ТУРИСТИЧKА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА ЧЕСТИТА ДОБИТНИЦИМА ОKТОБАРСKЕ НАГРАДЕ И НОВЕМБАРСKЕ ПОВЕЉЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Туристичка организација Града Новог Сада искрено честита награђеним институцијама и господину Горану Бајшанском за престижна признања која су добили. Желимо вам успех у будућем раду.

Туристичка организација Града Новог Сада је подржала предлог да Галерија Матице српске добије Октобарску награду Града Новог Сада, те овом приликом објављујемо текст Писма подршке, уз жељу да се успешна и плодоносна сарадња ТОНС-а и Галерије матице српске и даље настави.

ПИСМО ПОДРШKЕ

Галерији Матице српске за доделу

Октобарске награде Града Новог Сада

Галерија Матице српске је један од најбогатијих музеја уметничког наслеђа у Новом Саду. Својом дугом историјом и традицијом као и значајном колекцијом српске уметности од XVI до XXI века доприноси богатој и разноврсној туристичкој понуди Града Новог Сада, посебно у обасти културног туризма.

Галерија током године приређује велики број стручних и популарних изложби, као и изложбе међународног карактера које доприносе да  Нови Сад буде престижна регионална културна дестинација. Манифестацијама као што су Лето у врту галерија и Предахните уз уметност нуди другачији вид културних саџаја како Новосађанима тако и бројним туристима који током лета (нарочито за време ЕXИТ фестивала) бораве у нашем Граду. На тај начин, Галерија значајно утиче на квалитет садржаја боравка а тиме и  на формирање јединственог туристичког производа новосадског подручја.

Својом сталном поставком, повременим изложбама, разноврсним пратећим програмима у реновираном амбијенту уз савремени приступ презентацији садржаја Галерија одговара на потребе савремених туриста, које често представљају скуп сложених интересовања и различитог познавања културне баштине у општем смислу. Зато је културна понуда Галерије конципирана тако да нуди едукативни дожиљај културног наслеђа али и савремене културне продукције. Део програма Галерије одговара и на оне потребе туриста и посетилаца које све више занима непосредна партиципација у културним активностима или програмима. Двојезични програми, стручна вођења на страним језицима и вишејезични водичи и публикације за децу и одрасле омогућавају туристима квалитетнији и богатији доживљај уметничког наслеђа и упознавање са културом и историјом српског народа на овим просторима. Програми и садржаји Галерије су незаобилазни део културно-туристичког производа Новог Сада који из године у годину постаје све значајнији због позитивних економских резултата, али и због социолошких импликација које се пре свега огледају у јачању свести о културним вредностима нашег Града и креирању културног идентитета грађанки и грађана.

Туристичка организација Града Новог Сада и Галерија Матице српске негују вишегодишњу плодну сарадњу кроз различите облике заједничких презензација културних вредности Града као што су Сајам туризма, Регионални сајам омладинског туризма, Kараван “Моја Србија”. Пример добре праксе у области сарадње између културних установа и туристичких огранизација је и организовање посете Галерији Матице српске великих организатора путовања, новинара, блогера, познатих фотографа, писаца, свих особа које желе да упознају и препоруче наш Град као место у које свакако треба доћи.

Галерија Матице српске јесте туристичка знаменитост Града Новог Сада. Галерија је и део туристичког производа новосадског подручја на начин да својом активношћу даје допринос повећању броја туриста у Новом Саду и имиџу Града који се све више перципира као једна од најсадржајнијих туристичких дестинација у регионалним оквирима.

Имајући у виду све наведено, Туристичка организација Града Новог Сада овим путем пружа свесрдну подршку Галерији Матице српске као кандидату за Октобарску награду.

Бранислав Kнежевић,  директор Туристичке организације Града Новог Сада