Медиа Инфо Центар

Медиа Инфо Центар, чија се пословна јединица налази у непосредној близини центра града, у простору Свечане сале Спортског и пословног центра „Војводина“, пружа савремен, мултимедијални приступ промотивним, презентационим, образовним и информативним садржајима, као и могућност организације кетеринга за 280 особа.

Рад Медиа Инфо Центра заснива се на организовању прес конференција, промоција, брифинга, конгреса, семинара, радионица, округлих столова и едукативних курсева. Такође, Медиа Инфо Центар поседује ТВ продукцију која је бесплатно доступна свим заинтересованим емитерима.

Адреса: ЈП СПЦ „Војводина“ (СПЕНС), Сутјеска 2
Телефон: +381 65 999 69 93; +381 65 999 69 98
Kонтакт особа: Владимир Јовановић
E-mail: mediaincentar@gmail.com
Website: www.mediainfocentar.com
Поставка: Позориште 280; Учионица 60-180; Kоктел 280

Адреса

ЈП СПЦ „Војводина“ (СПЕНС), Сутјеска 2