Homepage Blog Препознатљива јединственост Новог Сада за конгресни туризам

Препознатљива јединственост Новог Сада за конгресни туризам

Новембар 7, 2022

„Нови Сад је отворен за нове идеје и креативна решења, а у исто време нуди разноврсне нове доживљаје“, речи су реномираног словеначког Конгрес Магазина који сваке године представља анализу конгресних дестинација. Анализа показује како Нови Сад из године у годину повећава своју просечну оцену, што је знак да се наш град све боље рангира међу дестинацијама за пословни туризам.

Просечна оцена коју је Нови Сад добио ове године износи 4.11, док је 2017. године она била 3.63. За евалуацију сваке дестинације понаособ узимају се бројни фактори који су важни за организаторе пословних догађаја. Неки од њих су природни и културни фактори, путна, туристичка и смештајна инфрастурктура, као и број сала за састанке. Свака ставка се посебно оцењује, што на крају доводи до финалне оцене сваке дестинације.

Близина главног града, новосадска аутентична и домаћинска атмосфера, уз познате салаше и чарде, представља посебну конгресну причу Новог Сада.

Како се наш град по капацитету налази међу дестинацијама које могу да угосте до 2.000 гостију, међу градовима са сличним капацитетом као најбоље индексирани издвајају се Талин (са оценом 4.52), Порто (4.51),  Љубљана (4.50) и Загреб (4.49).

Агенција „Toleranca Marketing“ развила је систем за евалуацију конгресних дестинација уз помоћ оригиналне матрице „Meeting Experience Index” или једноставније MTLG – MEETOLOGUE. На овај начин су до сада анализирали 125 дестинација из 24 земље источне Европе. Сврха ове евалуације је екстерни приказ сваке дестинације са циљем њиховог даљег развоја.