Homepage Blog Од октобра евиденција домаћих и страних гостију путем портала еТуриста

Од октобра евиденција домаћих и страних гостију путем портала еТуриста

September 23, 2020

Од 1. октобра 2020. године, почетком примене правилника којим се уређује област централног информационог система (еТуриста), угоститељи ће моћи да пријављују домаће и стране туристе, искључиво путем овог система.

Централни информациони систем у области угоститељства и туризма – eTуриста  обједињује све податке о угоститељима и угоститељским објектима за смештај у Републици Србији. eTуриста је обавезан и бесплатан систем доступан путем интернета без потребе за посебним инсталирањем на рачунару. Бенефиције корисника од увођења eTуристе, након потпуне имплементације система:

Угоститељи:

 • поједностављена пријава и одјава домаћих и страних туриста,
 • подношење онлајн захтева за категоризацију,
 • евиденција уплаћених боравишних такси,
 • смањен број административних процедура и олакшано пословање.

Туристи:

 • безбедност,
 • виши квалитет услуге,
 • смештај у легалним угоститељским објектима.

Државне институције и туристичке организације:

 • унапређење статистичког праћења туристичког промета и анализа у реалном времену,
 • свакодневни увид у базу података о смештајним објектима и угоститељима пружаоцима услуга смештаја,
 • ефикаснија наплата пореза и боравишне таксе,
 • спровођење активне маркетинг политике и подизање конкурентности туристичке понуде Републике Србије.

Порталу еТуриста могуће је приступити путем овог линка: www.eturista.gov.rs