Homepage Blog Кратко упутство у вези са категоризацијом смештајних објеката

Кратко упутство у вези са категоризацијом смештајних објеката

Јул 11, 2019

КРАТКО УПУТСТВО У ВЕЗИ СА КАТЕГОРИЗАЦИЈОМ СМЕШТАЈНИХ ОБЈЕКАТА, КАО И ПАУШАЛНИМ ПЛАЋАЊЕМ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ И ПОРЕЗА

 

У Србији од 1. јула 2019. године важе нови прописи о опорезивању физичких лица – издавалаца смештајних објеката у туризму и угоститељству, као и о плаћању боравишне таксе. Суштина измене јесте паушално плаћање боравишне таксе и пореза у тачно утврђеном износу (без обзира на период рада и обим посла, као што је важило до сада), на једноставнији и лакши начин.

Обавештења у вези са опорезивањем прихода по основу пружања угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и Уредба о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе доступни су на: https://mtt.gov.rs/turizam-i-turisticka-inspekcija/informacije-za-fizicka-lica

Физичка лица, власници смештајних јединица и угоститељи, која још увек нису извршила категоризацију смештајног објекта, могу да поднесу захтев за категоризацију кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства у ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ПРИВРЕДУ која се налази у Руменачкој 110а. https://privredans.com

Сврха поступка категоризације је категоризација смештаја и доношење решења којим се угоститељски објекти разврставају у категорије у складу са Законом о туризму и Правилницима који детаљније регулишу ову област.

За више информација у вези са категоризацијом смештаја посетите сајт:

https://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-turizam/kategorizacija

 

Корисни сајтови:

Министарство туризма, трговине и телекомуникација – https://mtt.gov.rs/turizam-i-turisticka-inspekcija

Градска управа за привреду – https://privredans.com

Градска пореска управа  – www.gpu.novisad.rs

Пореска управа Републике Србије – www.poreskauprava.gov.rs/fizicka-lica.html

 

Након извршене категоризације смештајног објекта, Туристичка организација Града Новог Сада нуди могућност сарадње и то у виду:

  • Бесплатне промоције смештајног објекта на сајту Туристичке организације Града Новог Сада
  • Бесплатне промоције смештајног објекта у штампаним публикацијама
  • Бесплатно излагање промотивних материјала смештајног објекта у инфо центрима Туристичке организације Града Новог Сада
  • Бесплатно преузимање промотивног материјала Туристичке организације Града Новог Сада (брошура, мапа, памфлета и сл.)
  • Остало

Смештајни објекти заинтересовани за сарадњу са нама могу се јавити Туристичкој организацији Града Новог Сада путем следећег e-mail-a: tons@novisad.travel где ће им у најкраћем року бити одговорено уз послато упутство и Образац декларације о оглашавању.

*Напомена: Град Нови Сад је туристичко место I (прве) категорије