Homepage Blog ФОТО – КОНКУРС – Живот у Еврорегији Дунав-Криш-Мориш-Тиса

ФОТО – КОНКУРС – Живот у Еврорегији Дунав-Криш-Мориш-Тиса

Октобар 12, 2017

ДКМТ Регионална развојна агенција Непрофитно ј.д. расписује конкурс под насловом “Живот у Еврорегији Дунав-Криш-Мориш-Тиса”.

Еврорегија Дунав-Криш-Мориш-Тиса (ДКМТ) обухвата макропростор југоисточног дела Карпатског басена, у центру источног дела средње Европе. Ова регионална сарадња интегрише територије жупанија Бач-Кишкун и Чонград у Мађарској, жупанија Арад, Караш-Северин и Тимиш у Румунији, као и Аутономну покрајину Војводину у Србији.

У пријавама на конкурс прилажу се фотографије које приказују вредности еврорегије, свакодневицу људи који живе у пограничном подручју, као и фотографије које дочаравају тренутке живота поред границе.

Фотографије које буде изабрао жири биће изложене на свечаној скупштини поводом двадесет година регионалне сарадње ДКМТ-а, која ће се одржати 21. новембра 2017. године у Новом Саду. Аутори одабраних фотографија добиће позив за учешће на свечаности.

Фотографије које шаљете означите на следећи начин:

место становања_презиме_име_редни број_наслов фотографије (малим словима, без знакова)

Пример: szeged_toth_istvan_01_hatarnyitas.jpg

У тексту имејла навести име, адресу и број телефона.

Рок за слање конкурсног материјала јесте: 31. 10. 2017. године, до 16.00 часова (CET)

Конкурсни материјал можете слати на имејл адресу:

dkmtfoto@gmail.com

Награде: Награде су дар власника ДКМТ Регионалне развојне агенције Непрофитно ј.д. (Савета жупаније Арад, Самоуправе жупаније Бач-Кишкун, Самоуправе жупаније Чонград, Савета жупаније Караш-Северин, Савета жупаније Тимиш, Аутономне покрајине Војводине).

Аутори шест најбољих фотографија које изабере жири добиће на дар могућност боравка за две особе за два дана и једну ноћ у следећим хотелима (по избору):

Жупанија Арад: Best Western Hotel http://bwcentral.ro/

Жупанија Бач-Кишкун: Pincelakat Szálloda https://pincelakat.hu/

Жупанија Чонград: Colosseum Hotel https://colosseum.accenthotels.com/hu

Жупанија Караш-Северин: Pensiunea Dora http://www.pensiuneadora.ro/

Жупанија Тимиш: Hotel Check Inn http://checkinn.ro/cine-suntem.php/

Војводина: у хотелу с најмање 4*

Рок коришћења јесте: 31. 10. 2018. године, у термину према претходном договору с хотелом.

Они који расписују конкурс или власници, осим трошкова смештаја, не сносе надокнаду других трошкова.

Правила конкурса:

Учесник конкурса сагласан је с тим да ДКМТ Регионална развојна агенција непрофитно ј.д. његова дела излаже и да објави његово име (као аутора) на изложби која ће 21. новембра 2017. године бити постављена у Новом Саду.

На конкурс се шаље најмање једна фотографија, а највише три фотографије сопствене израде (у JPG формату).

Конкурс је отворен, те свако (сем чланова жирија и организатора) може да учествује, без обзира на занимање, године старости и место пребивалишта.

Одговорност за садржај и правну одговорност за пријављене фотографије сноси кандидат. Учесници конкурса слањем својих дела потврђују да поседују личну правну дозволу за фотографије. Учесници могу да пријаве искључиво сопствене фотографије, не кршећи притом лична права других лица. Уколико би се ипак догодило да се прекрше ауторска или друга лична права, у погледу свих захтева који из тога произлазе, учесник сноси потпуну правну одговорност и дужан је да ослободи раписивача конкурса од свих правних захтева.

Одлука жирија јесте коначна и не може се оспоравати.

Сва питања у вези с конкурсом можете поставити путем адресе: dkmtfoto@gmail.com