Тонс Тим

О НАМА

Туристичка Организација Новог Сада као носилац туристичке привреде града и најрелевантнији субјект у овој области привреде у складу са визионарским идејама, развојно-стратешким подухватима и информативно-пропагандном делатношћу има циљ да туристички потенцијал града постави на пијадестал достојан потребама посетилаца.
Наша мисија и визија стреме културном, забавном, манифестационом и конгресном туризму, у циљу пропагирања града као дестинације са изузетним историјским, традицијским, забавним, пословним, излетничко-рекреативним потенцијалом!
Јединствена понуда, врхунска забава и све то уз ОСМЕХ!
Основа су НОВОСАДСКОГ ТУРИЗМА.

Од бројних организација са којима Туристичка Организација Новог Сада има сарадњу, издвајамо:

Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије
Град Нови Сад, секретаријат и управа за привреду и туризам
Туристичка организација Србије
Туристичка организација Војводине
Туристичка организација Београда
Туристичка организација Златибор
Универзитет у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелски менаџмент
Универзитет у Београду, Департман за економију
Алијанса за спорт Војводине
УСАИД – организација која помаже конкурентне пројекте у Србији
Новосадски сајам, Конгресни центар МАСТЕР
ИХРА (Интернатионал Хотел анд Рестаурант Ассоциатион)
Бројна еснафска удружења
МИСИЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НОВОГ САДА ЈЕ:

промовисање туристичке понуде и успостављање имиџа Новог Сада као атрактивне туристичке дестинације;
информисање и пропагирање туризма у граду као водећу привредну грану у складу са стратегијом развоја града;
оснаживање утицаја новосадског туризма на републичком и регионалном нивоу;
промовисање културно-историјског наслеђа и традиције Новог Сада;
организовање манифестација које би задовољиле диверзификоване потребе посетилаца;
развијање свести о вредностима града на специјализованим домаћим и међународним сајмовима;
представљање туристичке понуде представницима водећих светских медија и турооператорима;
промовисање града Новог Сада као “Цитy Бреак” дестинације;
омасовљавање конференцијских активности;
афирмисање и имплементација угоситељског сектора у разноврсну понуду града;
афирмисање свих облика наутичког туризма;
ВИЗИЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НОВОГ САДА ЈЕ:

развој туристичке свести свих релевантних чинилаца туристичке привреде путем бројних едукација, консултантских секција, инфо-пултова у организацији ТОНС-а…
унапређење кадровске политике наше куће у циљу постизања виших циљева Организације путем консулатција, едукативних радионица, семинара, сајмова…