Базени – Спенс

Затворени базени: површине 2.964 м2.
-Велики базен је димензија: 50 x 25 м.
-Мали базен је димензија: 20 х 12 м.
Капацитет гледалишта је 1.000 посетилаца. Свлачионице за купаче са 50 кабина, капацитет 300 корисника.

Отворени базен – димензија 50 x 21 м – са 8 такмичарских стаза, расвета омогућава ноћно купање.
Капацитет је 1.500 посетилаца.

Adresa

Сутјеска 2