О Новом Саду

Нови Сад/ Újvidék/Neusatz је већ три века, колико постоји под тим именима, простор разноликог, богатог културног наслеђа многих народа који у њему живе. Материјална и нематеријална културна баштина стварана у прошлим вековима основ је на коме почива интерактивна мрежа научних и културних институција, што Нови Сад данас чини простором активног сусрета култура и различитих идентитета. Креативна енергија коју носе омладинске групе и организације допринела је да, уз већ препознатљиву традиционалну културну платформу, Нови Сад буде Европска престоница културе 2022. и Омладинска престоница Европе 2019.

Нови Сад је град музеја, галерија, манифестација од којих је музички фестивал “ЕXIТ” стекао интернационална признања и неоспорну препознатљивост. Својим урбаним средиштем и руралним окружењем Нови Сад посетиоцима нуди агенду невероватне садржајности. У околини урбаног градског језгра које обележавају барокне, неоренесансне, класицистичке и Баухаус грађевине, су излетишта, очувани еко системи и комплекс православних манастира на простору Националног парка Фрушка гора. Салаши, чарде и вински путеви на ободима Новог Сада посетиоцима пружају могућност да доживе сво богатство гастрономије и сеоских обичаја. Нови Сад, град на Дунаву, град европске историје И традиције и балканске гостољубивости је искуство које вам недостаје.

 

Добро дошли!