Како бити на сајту

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА

 

I ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Интернет страница  на адреси www.novisad.travel власништво је Туристичке организације Града Новог Сада (у даљем тексту: ТОНС).

Материјали на овој интернет страници  заштићени су ауторским правима и свако неовлашћено коришћење истих може представљати кршење Закона о ауторским и другим сродним правима, жигу или других одговарајућих прописа из те области.

Сви текстуални, фото и видео материјали, на којима Туристичка организација Града Новог Сада (у даљем тексту:”ТОНС”) нема ауторска права, а који су објављени  на овој интернет страници,  су само информативног карактера и за њихову тачност и аутентичност ТОНС  не сноси одговорност.

 

II УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

Услови коришћења података и оглашавања

Простор на овој интернет страници се може користити у сврху промоције туристичке и са туризмом повезаних  других понуда и (или) с тим у вези одговарајућих информација.

Коришћење интернет странице ТОНС-а подразумева  следеће:

1. Увид у податке и информације и видео или фото материјале који се налазе на интернет страници и преузимање (download) података, информација,видео и фото материјала који се налазе на интернет страници.

ТОНС  дозвољава  посетиоцу-кориснику интернет странице да може слободно и без ограничења прегледати и преузимати материјале са ове интернет странице само за личну и некомерцијалну употребу, под условом да у тако преузетом материјалу остану видљиве све постојеће ознаке о ауторским правима.

Изузетно, а у случају потребе коришћења преузетог материјала у хуманитарне или туристичко-промотивне сврхе од стране других правних лица чији је оснивач Република Србија, АП Војводина, орган локалне самоуправе или удружење грађана, ТОНС ће на основу њиховог поднетог писменог Захтева за сагласност, одлучити о могућности такве намене коришћења. Образац Захтева за сагласност можете преузети ОВДЕ.

2. Оглашавање субјеката туристичке и са туризмом повезаних других понуда (туристичке агенције, хотели, мотели, хостели, преноћишта, ресторани, кафане, кафићи, чарде, салаши који немају и имају смештај, винарије, вински подруми, клубови, пабови, већи трговински центри и други слични субјекти) на интернет страници, а уз претходно испуњавање услова оглашавања. Оглашавање је бесплатно, а огласи се постављају на тачно предвиђеним страницама за сваку категорију.

Коришћење простора на интернет страници ТОНС-а за оглашавање и промоцију субјеката туристичке понуде Града Новог Сада односно за информисање о туристичкој понуди Града Новог Сада, зависно од категорије субјекта који се оглашава, се омогућава под следећим условима:

а) ЗА ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ:

Туристичке агенције, које се баве рецептивом и које у својој редовној понуди, као и на свом интернет сајту, имају програме за Нови Сад и Фрушку гору и фрушкогорске манастире, могу се оглашавати у складу са закљученим Протоколом о сарадњи и потписаном Декларацијом по чл.11. Закона о оглашавању.

б) ЗА ВЛАСНИКЕ СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА

Да поседују све потребне дозволе за рад или испуњавају за то одређене законске услове те да потпишу Декларацију по чл. 11. Закона о оглашавању, како би били оглашени  на сајту и публикацијама ТОНС-а. Образац Декларације може се преузети ОВДЕ.

ц) ЗА ВЛАСНИКЕ РЕСТОРАНА, КАФАНА, ЧАРДИ, КАФИЋА, САЛАША (КОЈИ НЕ НУДЕ СМЕШТАЈ), ВИНАРИЈА, ВИНСКИХ ПОДРУМА, КЛУБОВА, ПАБОВА И СЛИЧНИХ ОБЈЕКАТА

Да поседују све потребне дозволе за рад, минимум 2 године непрекидног рада, имају јеловнике на српском и енглеском језику, те да потпишу Декларацију по чл. 11. Закона о оглашавању како би били оглашени на сајту и публикацијама ТОНС-а. Образац Декларације може се  преузети ОВДЕ.

д) ЗА ВЛАСНИКЕ ТРГОВИНСКИХ ЦЕНТАРА, ШОПИНГ ЦЕНТАРА И СЛИЧНИХ ОБЈЕКАТА

Да непрекидно раде минимум 2 године, да имају најмање 20 локала са робом (бутика), да у оквиру продајног објекта имају пратеће угоститељске објекте, да поседују тоалете и паркинг простор за посетиоце, те да потпишу Декларацију по чл. 11. Закона о оглашавању како би били оглашени на сајту и публикацијама ТОНС-а. Образац Декларације може се  преузети ОВДЕ.

 

III ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

а) У склопу оглашавања субјеката туристичке понуде биће, уколико то исти захтевају, постављени и одговарајући линкови ка интернет страницама субјеката који се оглашавају, под  условом да такве (линкови) везе и интернет странице са које потичу ти линкови :
– не стварају забуну или заблуду корисника  о разлозима због којих су направљени;
– не користе лого или други облик визуелне идентификације ТОНС-а без дозволе ТОНС-а;
– не промовишу, религиозне, политичке  или расистичке ставове и идеје;
– не подстичу и (или) не изражавају националну ,расну или верску нетрпељивост, мржњу или дискриминацију и (или) не садрже увредљиве, порнографске, неукусне и контраверзне садржаје.

б) Попуњени и потписани обрасци  Декларације по чл. 11. Закона о оглашавању, Протокола о сарадњи и Захтева за сагласност, могу се послати у скенираном облику путем електронске поште на адресу: tons@novisad.travel, док се оригинални примерци достављају  лично или путем поште на адресу: Туристичка организација Града Новог Сада, Нови Сад, Трг Слободе 3/3, поштански фах 309.