Базени Спортског центра ,,Сајмиште”

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ,,САЈМИШТЕ” налази се у саставу ЈП ,,СПЦ Војводина”, као засебан спортски објекат.
Комплекс СЦ ,,Сајмиште” обухвата простор између Улице Хајдук Вељка, Футошког парка, хотела ,,Парк”, Мичуринове улице и паркинга до Улице краља Петра Првог, укупне површине 65.000 м2. Спортска хала се налази у комплексу Новосадског сајма.
Објекти СЦ ,,Сајмиште” су: спортска хала, аутоматска четворостазна куглана, отворени базени, отворени спортски терени, две монтажне хале за тенис и за мали фудбал и кошарку, угоститељски објекти, пословни простор, рекламне површине, паркинг и слободне зелене површине.
Отворени базени
Комплекс отворених базена обухвата три базена: олимпијски, за обуку непливача и брчкавац за децу.
Капацитет комплекса базена: до 3500 посетилаца.
Олимпијски базен
Димензија 21 x 50 м
Дубине од 1,80 до 2,15 м
Базен за обуку непливача
Димензије 20 x 10 м
Дубина од 0,80 до 1,25 м
Дечји базен брчкавац
Овални базен неправилног облика ф 12 м
Дубина 0,40 м

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ,,САЈМИШТЕ”
21000 Нови Сад
Хајдук Вељкова 11

Adresa

Хајдук Вељкова 11