Дечји фолклорни фестивал “Zlatá Brána “

22.Јун-24.Јун

Дечји фолклорни фестивал “Zlatá Brána ” је фестивал словачке националне мањине, која живи у Војводини. Фестивал окупља око 1300 деце (од предшколске установе до 15 година) из целе Војводине и гостујуће ансамбле из Словачке и Хрватске. Фестивал се одржава у дворишту ОШ “Људовит Штур” у Kисачу, где се поставља амфитеатар, замак фестивала. Улога Дечјег фолклорног фестивала “Zlatá Brána” састоји се, пре свега, у стварању услова за музичко и плесно изражавање деце, која неговањем елемената словачке народне културе постају верни посредници порука блиске и давне прошлости Словака са тзв. Доње земље. Успостављање ових чврстих веза деце са властитом традицијом засигурно пружа осећај свести и припадања једној развијеној култури, а то представља здраву основу сваког идентитета.

Место одржавања: Kисач – ОШ “Људовит Штур”

Adresa