Фрушка гора је за Војвођане планина и поред тога што њен највиши врх, Црвени чот достиже висину од само 539 метара. Ова геолошки веома стара планина пружа се дуж југиоисточне периферије Панонске низије у дужини од 80 км. Својим северним деловима Фрушка гора се благо спушта ка Дунаву. Најсевернија тачка јој је Петроварадинска тврђава, најјужнија се налази између Манђелоса и Бешенова, најисточнија тачка је Стари Сланкамен, а најзападнија је код Бапске (у Републици Хрватској).
Подручје Фрушке горе су од праисторије насељавали бројни народи. Мултиетничко становништво које данас овде живи чува историјско памћење о свом пореклу, националне вредности, богато фолклорно наслеђе, народна веровања, књижевност, музику и песме локалне средине, традиционалан начин живота што представља значајан туристички потенцијал. То је такође простор значајне концентрације атрактивних туристичких ресурса у које спадају: просторно културно-историјске целине, манастирски комплекс, знаменита места, дела са споменичким и уметничким својствима, етно наслеђе, манифестације, институције културе.

Међу најзначајнију културну баштину Фрушке горе убрајамо српске православне манастире: Крушедол, Гргетег, Старо и Ново Хопово, Врдник, Јазак, Велика Ремета, Мала Ремета, Беочин, Раковац, Ђипша, Привина Глава, Кувеждин, Петковица, Бешеново и Шишатовац.
Богатсво природе: флора, фауна, пејзажи, термални извори – бање, језера представљају основ за туризам посебних интересовања (пешачења, циклотуризам, посматрање ретких биљних врста и птица (birdwatching), риболов, лов), али и за рекреативне и излетничке програме, школе у природи, наутички, здравствени-spa/wеllness туризам. Међу најпознатија излетишта спадају: Стражилово, Главица, Поповица, Иришки венац, ТВ торањ, Змајевац, Бранковац, Андревље, Осовље, Лежимир, Летенка и Тестера. Бање Врдник и Сланкамен уз терапијске програме развијају wеllness и анти-стрес програме за широку публику.
Фрушка гора је подручје добрих вина. Позната су три центра за производњу вина: Ириг, Сремски Карловци и Шид. На гласу су следећа вина: ризлинг, бермет, франковка, мерло, гаме, вранац, португизер, аусбрух…

Фрушкогорски манастири

Међу најзначајнију културну баштину Фрушке горе убрајамо српске православне манастире: Крушедол, Гргетег, Старо и Ново Хопово, Врдник, Јазак, Велика Ремета, Мала Ремета, Беочин, Раковац, Ђипша, Привина Глава, Кувеждин, Петковица, Бешеново и Шишатовац..

Прочитај више

Заштићена природа

Национални парк „Фрушка гора“ основан је 1960. као најстарији у социјалистичкој Југославији. На површини од око 25.000 ха, колико обухвата „НП „Фрушка гора“, заштићени су јединствени пејзажи, вредне геолошке и геоморфолошке целине, ретке биљне и животињске врсте, шумски комплекс.

Прочитај више

Знаменита места

Место закључења Карловачког мира 1669, где су Аустрија, Венеција и Пољска са једне и Турска са друге стране (Русија је са Турском потписала само примирје) окончали један од ратова током Друге опсаде Беча (1683).
Место битке код Сланкамена која се одиграла 1691. обележено је спомеником подигнутим 1892. Сукобиле су се аустријска и турска војска. Турци су доживели тежак пораз.
Место битке на Везирцу која се одиграла 1716. налази се на брду Везирац у близини Текија (Петроварадин). Тада је аустријска војска под командом Еугена Савојског потукла турску војску којом је командовао Дамад Али паша.
Место пробоја Сремског фронта обележен је Спомен комплексом „Сремски фронт“ у Адашевцима. Ради се о једној од најзначајнијих битака у склопу завршних операција за ослобођење Југославије од фашистичких окупатора која се одиграла у априлу 1945. Спомен комплекс „Сремски фронт“ чува имена 15.000 палих бораца НОВЈ, Црвене и Бугарске армије. Комплекс је саграђен 1988. а дело је Јована Солдатовића.

Просторно културно-историјске целина Сремских Карловаца

Градско језгро Сремских Карловаца је барокна просторно културно-историјска целина је грађена од средине 18, па до почетка 20 века. Изузетношћу се истичу: Саборна црква св. Николе изграђена у 17. веку и Патријршијски двор подигнут крајем 19. века на месту на коме је 18. веку била зграда старе митрополије.

Споменици културе од изузетног значаја ван Сремских Карловаца

Цркву св. Николе у Старом Сланкамену је по предању изградио Вук Гргуревић (Змај Огњени Вук), али најстарији писани траг о цркви је из 1501.
Црква св. арханђела Гаврила у Моловину изграђена је 1801.
Сеоска кућа у Нештину је пример народног градитељства из 18. века.

Салаши

Цвејин Салаш – Бегеч www.cvejinsalas.com/o-nama.html
Домаћинство Саве Граорца – Ковиљ www.mangulice.com
Салаш Стојшић – Бешка www.salasstojsic.com
Банстолка – викенд насеље Банстол www.banstolka.rs
Перков Салаш – Нерадин www.salasi.info/sr/salas/perkovsalas
Бланушин рај – Баноштор

Етно куће

Етно кућа Марадик www.armidatours.co.rs
Етно кућа Мајка Ангелина – Гргуревци www.etnokucamajkaangelina.com
Етно кућа Илкићев Кућерак у Срему – Врдник www.kucerak-u-sremu.rs
Етно насеље Врдничка кула www.hotelpremieraqua.com/etno_naselje/index.html
Еко-етно клуб – Черевић www.cerevic.rs/en
Мајкина радионица – Баноштор
Етно кућа “Кућерак у Срему”- Крушедол;
Етно газдинство Гагијево седло – Моровић www.gagijevosedlo.rs

Рекреативно јахање

Активна Фрушка (Пешачки клуб и Клуб за рекреативно јахање) – Стари Лединци www.aktivnafruska.org.rs
Коњички клуб Петрас – Петроварадин www.petras.org.rs
Ранч Платан – Врдник www.rancplatan.com
Школа јахања – Черевић
Гагијево седло – Моровић www.gagijevosedlo.rs

Рекреативно пешачење (поласци из Новог Сада и Буковца уз обавезну најаву)

ПСД „Железничар“- Нови Сад www.psdzeleznicarns.org.rs
ПД „Вилина Водица“- Буковац www.vilinavodica.org.rs
ПД „Нафташ“- Нови Сад www.pdnaftas.org.rs

Сремска Каменица, Лединци, Раковац, Беочин, Черевић и Баноштор

Подрум Шукац – Сремска Каменица
Вински подрум Миљевић – Стари Лединци www.podrum-miljevic.co.rs
Породична винарија Антонијевић – Лединци
Винарија Прекогачић – Беочин
Вински подрум Салаксија – Раковац
Подрум вина Радојчић – Черевић
Винарија Бело Брдо – Черевић www.belobrdo.com
Винарија Жабић – Черевић
Подрум Кузмановић – Черевић
Фушкогорски виногради.д.о.о – Баноштор www.quetwine.com
Подрум Ачански- Баноштор
Подрум Силбашки – Баноштор
Подрум Стојковић – Баноштор
Винарија Виноград Урошевић- Баноштор
Винарија Шијачки – Баноштор

Вински подруми и винске куће Сремски Карловци

Музеј пчеларства и винска кућа Живановић www.muzejzivanovic.com
Подрум Бајило www.bajilo.net76.net
Подрум Бенишек Веселиновић www.podrumbenisek.com
Подрум Петровић www.karlovci.org.rs/vinarije.html
Винарија Дулка www.dulka-vinarija.com
Винарија Пробус www.karlovci.org.rs/vinarije.html
Винарија Винум www.vinum-ns.co.rs/onama.htm
Винарија Киш www.vinarijakis.com
Винарија Косовић www.vinarijakosovic.com
Винарија Дошен www.karlovci.org.rs/vinarije.html
Винарија Курјак www.karlovci.org.rs/vinarije.html
Винарија Мрђанин www.karlovci.org.rs/vinarije.html
Винарија Ђурђић www.karlovci.org.rs/vinarije.html
Винарија Веритас д.о.о. www.karlovci.org.rs/vinarije.html
Винарија Алекс www.vinarija.aleks.izlog.org/
Патријаршијска добра д.о.о – Патријаршијски подрум – Сремски Карловци www.karlovci.org.rs/vinarije.html
Огледно добро за виноградарство (Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру) – Сремски Карловци www.karlovci.org.rs/vinarije.html

Ириг, Сланкамен и Ковиљ

Винотека Фрушкогорје – Крушедол
Винска кућа Ковачевић – Ириг www.vinarijakovacevic.co.rs
Винарија Мачков подрум- Ириг www.mackovpodrum.co.rs
Винарија Деурић – Мала Ремета www.atos-fructum.com/vinarija-deuric.html
Атеље вина Шапат – Нови Сланкамен (уз претходну најаву) www.sapat.rs
Винарија Акуминкум – Стари Сланкамен
Винарија До краја света – Ковиљ www.dokrajasveta.com/podrum/podrum.html

Шид, Ердевик и Нештин

Винарија Моловин – Шид www.vinarijamolovin.co.rs
Винарија Брестовачки – Ердевик www.vinarijabrestovacki.com
Винарија Тривановић – Ердевик www.vinarijatrivanovic.rs
Винарија Винат – Ердевик www.tourismsid.rs
Пољопривредно газдинство винарија “Кубе” Мохарач – Ердевик
Винарија Гастон – Нештин
Три међе и облак – Нештин – www.trimedjeioblak.bap.rs

Информације претходно дате подложне су променама. Препоручујемо да их проверите тако што ћете понуду градова и насељених места на територији Фрушке горе погледати:

Туристичка организација Града Новог Сада (Нови Сад, Петроварадин, Сремска Каменица, Буковац, Лединци, Будисава, Ковиљ, Футог, Ветерник, Бегеч, Кисач, Руменка, Степановићево, Каћ, Ченеј, Пејићеви салаши) www.novisad.travel

Туристичка организација општине Ириг (Ириг, Врдник, Јазак, Нерадин, Ривица, Мала Ремета, Крушедол, Прњавор, Крушедол Село, Велика Ремета, Шатринци, Добродол) www.turorgirig.org.rs

Туристичка организација општине Беочин (Беочин, Раковац, Беочин Град, Бразилија, Черевић, Баноштор, Свилош, Грабово, Сусек, Луг) www.beocin.rs/sr

Туристичка организација општине Сремски Карловци (Сремски Карловци, Стражилово)  www.karlovci.org.rs

Туристичка организација општине Инђија (Инђија, Бешка, Чортановци, Јарковци, Крчедин, Љуково, Марадик, Нови Карловци, Нови Сланкамен, Сланкаменачки Виногради, Стари Сланкамен)  www.indjija-tourism.com

Туристичка организација општине Шид (Шид, Адашевци, Батровци, Бачинци, Беркасово, Бингула, Бикић До, Вашица, Вишњићево, Гибарац, Илинци, Ердевик, Јамена, Кукујевци, Љуба, Моровић, Моловин, Привина Глава, Сот) www.tourismsid.rs

Туристичка организација општине Бачка Паланка (Нештин, Бачка Паланка, Челарево) www.toobap.rs

Туристичка организација општине Рума (Мали Радинци, Вогањ, Павловци, Стејановци) www.rumatourism.com

Туристичка организација града Сремска Митровица (Велики Радинци, Бешеново, Бешеновачки Прњавор, Гргуревци, Дивош, Лежимир, Манђелос, Стара Бингула, Чалма, Шуљам, Шишатовац) www.tosmomi.rs

Туристичка организација Града Новог Сада не одговара за промене информација и услуга овде датих.