Фрушка гора је за Војвођане планина и поред тога што њен највиши врх, Црвени чот достиже висину од само 539 метара. Ова геолошки веома стара планина пружа се дуж југиоисточне периферије Панонске низије у дужини од 80 км. Својим северним деловима Фрушка гора се благо спушта ка Дунаву. Најсевернија тачка јој је Петроварадинска тврђава, најјужнија се налази између Манђелоса и Бешенова, најисточнија тачка је Стари Сланкамен, а најзападнија је код Бапске (у Републици Хрватској).
Подручје Фрушке горе су од праисторије насељавали бројни народи. Мултиетничко становништво које данас овде живи чува историјско памћење о свом пореклу, националне вредности, богато фолклорно наслеђе, народна веровања, књижевност, музику и песме локалне средине, традиционалан начин живота што представља значајан туристички потенцијал. То је такође простор значајне концентрације атрактивних туристичких ресурса у које спадају: просторно културно-историјске целине, манастирски комплекс, знаменита места, дела са споменичким и уметничким својствима, етно наслеђе, манифестације, институције културе.

Међу најзначајнију културну баштину Фрушке горе убрајамо српске православне манастире: Крушедол, Гргетег, Старо и Ново Хопово, Врдник, Јазак, Велика Ремета, Мала Ремета, Беочин, Раковац, Ђипша, Привина Глава, Кувеждин, Петковица, Бешеново и Шишатовац.
Богатсво природе: флора, фауна, пејзажи, термални извори – бање, језера представљају основ за туризам посебних интересовања (пешачења, циклотуризам, посматрање ретких биљних врста и птица (birdwatching), риболов, лов), али и за рекреативне и излетничке програме, школе у природи, наутички, здравствени-spa/wеllness туризам. Међу најпознатија излетишта спадају: Стражилово, Главица, Поповица, Иришки венац, ТВ торањ, Змајевац, Бранковац, Андревље, Осовље, Лежимир, Летенка и Тестера. Бање Врдник и Сланкамен уз терапијске програме развијају wеllness и анти-стрес програме за широку публику.
Фрушка гора је подручје добрих вина. Позната су три центра за производњу вина: Ириг, Сремски Карловци и Шид. На гласу су следећа вина: ризлинг, бермет, франковка, мерло, гаме, вранац, португизер, аусбрух…