Vinarija “Antonijević”

Između šumovitog venca Fruške Gore i desne obale Dunava, na oko osam kilometara zapadno od Petrovaradinske tvrđave, na severnim obroncima nalaze se pitomi vinogradi porodice Antonijević. U vinogradu porodice ubira se ponovo već gotovo više od decenije, grožđe koje je plod mukotrpnog rada članova porodice i ljubavi prema kulturi od čijih plodova nastaje, kako neki kažu, ovaj božanski napitak. Ono se spravlja u rustičnom podrumu porodice, spajajući vekovnu tradiciju i modernu tehnologiju.

vinarija.antonijevic@gmail.com

Adresa