Vatrogasni kongres u Novom Sadu

Vatrogasni kongres je stručni događaj koji ima za cilj formiranje stručne misli kod vatrogasnih rukovodilaca ali i svih ostalih koji vole i žele da se bave vatrogastvom. Sam događaj je koncipiran tako da se sav sadržaj odvija oko II vatrogasnog seminara “Kako smo organizovani” koji ima za cilj da unapredi znanja i spoznaje organizacije vatrogasnih … Continue reading Vatrogasni kongres u Novom Sadu