Petrovaradin - Istorija

Usled njegovog izrazito značajnog geografskog i strateškog položaja, istorijski podaci o Petrovaradinu dosežu znatno dublje u prošlost...

Pročitaj više

Petrovaradinska tvrđava

Petrovaradinsko Podgrađe ili Gradić na Petrovaradinskoj strani Novog Sada, predstavlja ambijentalnu celinu koja se harmonično…

Pročitaj više