Univerzitet u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Sadu – kao jedan od najvećih univerzitetskih centara u zemlji i regionu, pruža mogućnost organizovanja brojnih naučnih konferencija, seminara kao i međunarodnih takmičenja.

Dr Zorana Đinđića 1

Tel: +381 21 63 50 622

Website: www.uns.ac.rs

E-mail: igor.stamenkovic@dgt.uns.ac.rs

Adresa

Dr Zorana Đinđića 1