JP Sportski i poslovni centar Vojvodina

JP Sportski i poslovni centar Vojvodina – SPENS pogodan za organizovanje poslovnih prezentacija, sastanaka, simpozijuma. Pored toga, SPENS je poznat kao jedan od najznačajnijih sportskih centara u zemlji.

Sutjeska 2

Tel: +381 21 48 82 222

Website: www.spens.rs

E-mail: slobodanka.brankov@spens.rs

Adresa

Sutjeska 2