NIS

NIS – lociran u centru grada i opremljen najnovijom tehnologijom nudi najbolje uslove za organizovanje sastanaka, kongresa i poslovnih koktela.

Narodnog fronta 12

Tel: +381 21 48 11 111

Website: www.nis.rs

E-mail: igor.prusina@nis.eu

Adresa

Narodnog fronta 12