Hostel Brankovo kolo

Hostel Brankovo kolo smešten je u centru Novog Sada u blizini reke Dunav. Pravo je mesto za boravak u Novom Sadu, sa mirnim i čistim sobama sa 2, 3 i 4 ležaja. Posedu wi-fi, objekte za sportske aktivnosti i zabavu.

Episkopa Visariona 3
Tel: +381 21 425 441
Website: www.hostelns.com
E-mail: office@hostelns.com

Adresa

Episkopa Visariona 3