Kulturna Salajka i salajački doručak

9.Feb

Cilj manifestacije je očuvanje kulturnog  nasleđa, kao i upoznavanje mlađih naraštaja sa običajima i životom  nekadašnje Salajke kroz izložbu starih predmeta. Kulturna Salajka nas upoznaje i sa kulinarskim tradicijama naših baka.

Mesto održavanja: MZ Salajka

www.facebook.com/mzsalajka

Adresa