Festival Slovačke narodne nošnje u Vojvodini

29.Sep

Festival Slovačke narodne nošnje u Vojvodini ima za cilj da doprinese očuvanju 270-godišnje duge tradicije i istorije Slovaka u Vojvodini na jedan sasvim originalan način. Nošnja je kod Slovaka uvek bila nosilac – simbol tradicije, određivala je socio-ekonomski status, bračni status, starost i pol; za svako slovačko mesto ili kraj vezivala se i specifična nošnja. Ta specifičnost ogledala se u korišćenju određenih krojeva, tkanina, ornamenata, u bogatstvu kolorita, kao i u propratnim ukrasnim detaljima i nakitu. U revijalnom delu programa, svako slovačko mesto se predstavlja starim kolekcionarskim nošnjama uz prezentaciju o njenim specifičnostima i načinu nošenja. U sklopu festivala održavaju se i dve propratne manifestacije i defile učesnika koje svojim sadržajem upotpunjuju ovu bajku o slovačkim nošnjama.

Mesto održavanja: Kisač

www.facebook.com/Kultúrne-centrum-Kysáč-Kulturni-centar-Kisač-177656122278195

Adresa