Београдскa капијa

БЕОГРАДСКА КАПИЈА саграђена је 1753. између Бастиона св. Ернеста и Бастиона св. Игнација. Дугачка је 20 метара и има два колосека и два пешачка пролаза. У продужетку Београдске капије од 1769. постојао је „Централни казнени завод Војног суда Славонске генералне команде” где су затварани официри, војници и цивили. Међу најпознатијим затвореницима су били: адмирал Петра Великог, Матија Змајевић (1680-1735), бугарски књижевник Љубен Каравелов (1834-1879), социјалиста и народни трибун Васа Пелагић (1833-1899), песник Антун Густав Матош (1873-1914), политичар Јаша Томић (1856-1922) и Јосип Броз Тито (1892-1980).

Adresa