Српска православна црква Успења Богородице-Успенска црква

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ – Успенска црква је споменик културе од изузетног значаја. Најстарија црква на овом месту изграђена је вероватно у првим деценијама 18. века да би је заменила нова изграђена 1776. која и данас постоји. То је једнобродна барокна грађевина са полукружном олтарском апсидом и звоником изнад западног прочеља. Иконостас цркве резбарили су браћа Марковић – Аксентије и Арсеније. Иконе иконостаса приписију се Јанку Халкозовићу, Димитрију Јанковићу и Андреју Шалтисти. Зидне слике су радили Јанко Халкозовић и Василије Остојић, два сликара који се убрајају међу најзначајније представнике српског ранобарокног сликарства. Уз њих зидне слике је радио и Јован Поповић. Рад свих поменутих сликара у Успенској цркви резултирао је јединственом и изузетном барокном целином која на најбоји начин репрезентује српско сликарство крајем 18. века.

Adresa

Позоришни трг