Пољопривредно газдинство Саве Граорца

Пољопривредно газдинство Саве Граорца познато је узгоју мангулица, производњи прерађевина од мангулице и по традиционалној приредби “Ковиљска ракијада – Парастос дуду”. Најава је обавезна.

 

Прерада меса од мангулице “Мангулица”, Ковиљ
Војвођанских бригада 57
Телефон: +381 21 2988 558, +381 64 1532 367

Adresa