Пољопривредно газдинство Саве Граорца

Прерада меса од мангулице “Мангулица”, Ковиљ
Војвођанских бригада 57
Телефон: +381 (0) 21 298 8558, +381 64 15 32 367
www.mangulice.com
Пољопривредно газдинство Саве Граорца познато је узгоју мангулица, производњи прерађевина од мангулице и по традиционалној приредби “Ковиљска ракијада – Парастос дуду”. Најава је обавезна.

Adresa