Културни центар Новог Сада

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА (КЦНС) је институција културе са традицијом дужом од пола века. Педесетих година 20. века су као претече савременог Културног центра у Новом Саду деловале Трибина младих и Културни центар младих “Соња Маринковић” као институције које су окупљале најзначајнија имена из света уметности, а нарочито књижевности, у социјалистичкој Југославији. О томе од 1955. са мањим прекидима сведочи часопис за књижевност и теорију “Поља”, као својеврсни преглед различитих књижевних естетика у региону ширем од простора социјалистичке Југославије. Савремени Културни центар Новог Сада је институција културе која негује различите програме – од ликовних до музичких, од позоришних до филмских и књижевних, а већина се дешава у следећим просторима: Клуб “Трибина младих”, велика сала КЦНС, Ликовни салон КЦНС и Мали Ликовни салон КЦНС. Културни центар Новог Сада организује следеће, традиционалне фестивале: ИНФАНТ – Интернационални фестивал алтернативног и новог театра, Новосадски џез фестивал, Просефест, Фестивал европског и независног филма- Еуро Ин Филм, Фестивал Антићеви дани и друге.

Adresa

Католичка порта 5, Нови Сад