Културна станица Свилара

Некадашња фабрика за бојење свиле чува успомену на давна времена када је у Војводини било преко два милиона стабала дуда и када се у Новом Саду налазила највећа фабрика свиле у Угарској. Та фабрика више не постоји али је увела традицију свиларства која се у Алмашком крају задржала до 70-их година 20. века. Пројекат заштите Свиларе иницирала је локална заједница, да би потом био уврштен у паневропску иницијативу заштите индустријског наслеђа. Културна станица примењује програм ’урбаног наслеђа’ обухватајући различите врсте културног програма који су повезани са савременим интерпретирањем наслеђа. Јаке партнере Свилара има у оближњој Академији уметности и удружењу Алмашани које окупља локалну заједницу као и експерте из области заштите наслеђа. Својим програмима ова културна станица углавном привлачи млађу публику, уметнике и професоре.

Adresa

Ђорђа Рајковића 6б, Нови Сад