Универзитет у Новом Саду

Универзитет у Новом Саду  –  као један од највећих универзитетских центара у земљи и региону, пружа могућност организовања бројних научних конференција, семинара као и међународних такмичења.

Др Зорана Ђинђића 1

Тел: +381 21 63 50 622

Website: www.uns.ac.rs

E-mail: igor.stamenkovic@dgt.uns.ac.rs

Adresa

Др Зорана Ђинђића 1