ЈП Спортски и пословни центар Војводина

JП Спортски и пословни центар Војводина –  SPENS погодан за организовање пословних презентација, састанака, симпозијума. Поред тога, СПЕНС је познат као један од најзначајнијих спортских центара у земљи.

Сутјеска 2

Тел: +381 21 48 82 222

Website: www.spens.rs

E-mail: slobodanka.brankov@spens.rs

Adresa

Сутјеска 2